• انتخاب واحد پول:

جملات زیبا از بزرگان

۱۳۹۲/۰۱/۱۰ ۰۷:۱۸ ق.ظ

    آنتوان چخوف : خوشبختی وجود ندارد و ما خوشبخت نیستیم ، اما می توانیم این حق را به خود دهیم که در آرزوی آن باشیم .

    جبران خلیل جبران : مردم ! هشدار ! که زیبایی زندگانی ست ، آن زمان که پرده گشاید و چهره برنماید .
    لکن زندگی شمایید و حجاب خود ، شمایید .

    شوپنهاور : با مصلحت دیگران ازدواج کردن در جهنم زیستن است .

     شاتو بریان : خوشبختی توپی است که وقتی می غلتد به دنبالش می رویم و وقتی توقف می کند به آن لگد می زنیم .

    بزرگمهر :اگر کسی نه در وقت ضرورت سخن گفت قدرش شکسته می شود .

    شوپنهاور : اسرار شخص ، مانند زندانیانی است که چون رها شوند تسلط بر آنها غیر ممکن است .

    بزرگمهر :اگر پرسند کیستی باید هنرهای خویش را بشماری .

    اُرد بزرگ : الگوی انسانی شما هر چه بزرگتر باشد سرنوشت زیباتری در برابر شماست .طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید